ဆီလာျဖည့္သူမ်ားအား အလွပေဂးမေလးဆီကေန အနမ္းတစ္ပြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေပးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဓာတ္ဆီဆိုင္ ( ရုပ္သံ )

54

ဓာတ္ဆီဆိုင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ ဆိုင္သို႔ ဓာတ္ဆီလာျဖည့္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ အေအးဘူးမ်ားကို ေပးေဆာင္တတ္ပါသည္။

ယခုအခါမွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဓာတ္ဆီဆိုင္ တစ္ဆိုင္ဧ။္ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ထူးျခားစြာျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဓာတ္ဆီဆိုင္သို႔ အျမန္ဆီသြားထည့္ခ်င္စိတ္ ေပါက္သြားႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ေပးထားပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ဓာတ္ဆီဆိုင္သို႔ လာေရာက္၍ ဆီျဖည့္သူမ်ားကို ဆိုင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန႔္အပ္ထားေသာ ေခ်ာေမာလွပၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ မိန္းကေလးဆီမွ ႏူးညံ့ေသာအနမ္းတစ္ပြင့္ကို ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံ အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦးသည္ သမီးျဖစ္သူႏွင့္အတူ ထိုဓာတ္ဆီဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ဆီျဖည့္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ဆိုင္ဝန္ထမ္းအေခ်ာေလးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စာရင္းစာအုပ္အား လွမ္းေပးခဲ့ၿပီး ကားေပၚမွ ပါလာေသာ သမီးျဖစ္သူမွ ဆိုင္ဝန္ထမ္းအေခ်ာေလးအား စကားလွမ္းဆိုခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ ဓာတ္ဆီအျပည့္ျဖည့္ျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သိခ်င္၍ ဆိုင္ဝန္ထမ္းအေခ်ာေလးမွ အမ်ိဳးသားႀကီးအား ညင္သာေသာ အနမ္းတစ္ပြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ “အေမျမင္သြားလိမ့္မယ္”ဆိုၿပီး ရယ္ေမာရင္း ဖခင္အားစေနာက္ေနခဲ့သည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို လူမႈကြန္ယက္တြင္ မွ်ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားမွာ ထိုဆိုင္သို႔သြားေရာက္လိုၾကေသာ္လည္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ဝန္ထမ္းအေခ်ာေလးမွာ အလုပ္ကထြက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။

Hlaing (Love Feeling )