ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ စားေသာက္ဆိုင္အတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေကာင္မေလး

60

ၾသစေတးလ်မွ ေကာင္မေလးတစ္ဦးဟာ ကမ္းေျခနားတြင္ရွိေသာ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွ ဝန္စားဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။စားေသာက္ဆိုင္ေလးဟာ ေဒသထြက္ငါးမ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္ေလးျဖစ္ၿပီး ကမ္းေျခလာလည္သူမ်ားမွ အနားယူစားေသာက္ၾကေသာ ဆိုင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္မေလးဟာလည္း ဆိုင္ထဲသို႔ စားေသာက္ရန္ ဝင္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ စာပြဲထိုးအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အဝတ္အစားမ်ားဟာ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဟုဆိုကာ ေျပာဆိုဆက္ဆံခဲ့ပါတယ္။

ဆိုင္ျပင္သို႔ ထြက္သြားရန္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္မေလးဟာလည္း ဝမ္းနည္ၿပီး မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ထြက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ထို႔ေနာက္ ေကာင္မေလးဟာ သူ၏ ဝတ္စားမႈသည္ အလြန္ပ်က္ဆီးေနျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း လိုင္းေပၚတြင္တင္ကာ ဖြင့္ဟသြားခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခါ လူအမ်ားကလည္း စားေသာက္ဆိုင္ကို ေဝဖန္လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္တြင္ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာမွာေကာင္မေလးအား ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)