အလုပ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ႐ုပ္ေခ်ာေနလို႔ ဆိုၿပီး အလုပ္မခန႔္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရေသာ ကေလး ၈ေယာက္ အေမ

49

လူသားတို႔သည္ ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကိုယ္ျဖစ္ေသာ ဝါသနာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ဆိုသည္မွာ ရွိစၿမဲပါ။ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ အိပ္မက္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားၾကသည္။

ယခုအခါမွာေတာ့ ယူေကတြင္ Marie Buchanအမည္ရ အသက္ ၃၇ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သားသမီး ရွစ္ေယာက္ဧ။္ မိခင္လည္းျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာလည္း မရွိေတာ့၍ တစ္ေယာက္တည္း ကေလး ရွစ္ေယာက္ဧ။္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြရသည္မွာ မလြယ္လွေပ။သို႔ျဖစ္၍ သူမကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရဧ။္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေနသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္အကိုင္ေတာ့ လုပ္ရမည္ျဖစ္၍ Buchanသည္ သူျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ အိပ္မက္မွာ ကားဝက္ေရွာ့စ္တစ္ခုမွာ ကားျပင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ကားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ကာ တတ္ေျမာက္ၿပီး လက္မွတ္လည္း ရရွိထားသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ကားဝက္ေရွာ့စ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လို၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစြာတင္ခဲ့ရာ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသည္အခါတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမွာ ႐ုပ္ေခ်ာလြန္းေန၍ အလုပ္မခန႔္ရဲၾကေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ ကားဝက္ေရွာစ့္ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ကားမ်ားကိုျပင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မသင့္ေတာ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါသည္။ေနာက္ဆုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္သာ အခြင့္အေရးေပးမည္ဆိုပါ သူမဧ။္ ကားျပင္ျခင္း အစြမ္းအစကို ထုတ္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။