အဝလြန္သူတို႔ကို ေဝဖန္မႈအား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားရာမွ ပုရိသတို႔၏ အသဲစြဲ ေမာ္ဒယ္မေလးျဖစ္လာသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားမေလး

68

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အဝလြန္သူမ်ားအား ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားမေလးဟာ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖုံးပိုင္ရွင္ ေမာ္ဒယ္မေလးအထိပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သူမဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဝေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမလိုေၾကာင္း လႈံေဆာ္ေပးခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အားမငယ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားခဲ့ပါတယ္