ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ရန္ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ တိုက္တြန္း

143

စစ္တပ္က ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းထားေသာ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္အားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ရန္ ဩစေၾတးလ်အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

စစ္တပ္အေနႏွင့္ အျငင္းပြားမႈကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္တို႔ကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားၿပီး အာဏာသိမ္းလိုက္သည့္ အေပၚ ဩစေၾတးလ်အစိုးရအေနႏွင့္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အရသိရသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ေပၚေပါက္လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အမ်ိဳးသားအစည္းအေဝးတရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို အခိုင္အမာေထာက္ခံသည္ဟုလည္း ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေရးသားထားသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အရပ္သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားကို ျမန္မာစစ္တပ္ကဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည့္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ႐ုံးကလည္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အစိုးရတာဝန္ရွိသူအားလုံးႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဆႏၵကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလိုလားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျပဳမႈေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေနာက္ျပန္ဆုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။