လူသားတို႔သည္ ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကိုယ္ျဖစ္ေသာ ဝါသနာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ဆိုသည္မွာ ရွိစၿမဲပါ။ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ အိပ္မက္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ယူေကတြင္ Marie Buchanအမည္ရ အသက္ ၃၇ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သားသမီး ရွစ္ေယာက္ဧ။္ မိခင္လည္းျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာလည္း မရွိေတာ့၍ တစ္ေယာက္တည္း ကေလး ရွစ္ေယာက္ဧ။္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြရသည္မွာ မလြယ္လွေပ။သို႔ျဖစ္၍ သူမကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရဧ။္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေနသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္အကိုင္ေတာ့ လုပ္ရမည္ျဖစ္၍ Buchanသည္ သူျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ အိပ္မက္မွာ...